fbpx
3393 PLN
Kursy Polars
75 minut 2 razy w tygodniu 5
Zapisz się

W dorosłość z wachlarzem kompetencji

Czy Kursy Polars są dla Ciebie?
Sprawdź!

Kursy Polars są przeznaczone dla młodzieży ze szkół średnich. Kursy te charakteryzują się eklektycznością pod kątem przyswajanych treści. Odznaczają się zbieraniem treści i ich interpretowywaniem oraz budowaniu nowych umiejętności na mocnych fundamentach podstaw gramatycznych i leksykalnych. Celem do którego zmierzają kursy Polars jest egzamin państwowy FCE oraz egzamin państwowy CAE. Młodzież korzystająca z kursów Polars przygotowuje się do samodzielnego władania językiem na wszystkich płaszczyznach – mówieniu, słuchaniu, czytaniu, pisaniu, gramatyce i leksyce. Dzięki zakorzenieniu kursów Polars w relacji i tworzeniu przestrzeni edukacyjnej tak, aby każdy miał komfort i bezpieczeństwo, akceptację i czas, młodzi ludzie uczą się języka w sposób naturalny i wykorzystują swój wrodzony entuzjazm do zdobywania nowych umiejętności i kompetencji. Brak testów po działach, a obecność ewaluacji – które w ogromnej mierze wciągają uczestników do programowania swoich osiągnieć językowych – przyczyniają się do zauważalnych efektów językowych. Młodzi ludzie bardzo chętnie przejmują odpowiedzialność za swoje umiejętności i wykorzystują to co oferują im podczas zajęć mentorki. Mapa i kompas językowy działa jak wyzwanie – dla każdego inne i o zmienionym wyglądzie. Jednocześnie jako grupa zmierzamy do jednego celu, mając na uwadze różne możliwości jego realizacji.
Otwartość i transparentność, a także wzajemne zaufanie i udzielana sobie informacja zwrotna stanowią o sukcesie kursów Polars. Mentorki pokazują młodzieży drzwi, jednak to oni sami decydują, czy chcą nimi wejść, czy jednak wolą zrobić to na własnych zasadach i znaleźć inne przejście. Wsparcie i balans, a co za tym idzie obserwacja i odzwierciedlenie miejsca w którym jest dana osoba w procesie uczenia się języka angielskiego daje możliwość skonfrontowania się z własnymi założeniami i pozwala na weryfikację dalszego działania. Informacja zwrotna jest kolejną składową kursów Polars – przekazana w sposób otwarty i z wsłuchaniem się w potrzeby nastolatka pozwala wylądować komunikatowi i nie utożsamić go z atakiem. Jest to szczególnie istotne gdy informacja którą mentorka chce przekazać jest inna niż założenie nastolatka.
Kursy Polars to zajęcia dzięki którym młodzi ludzie zdobywają pełen wachlarz kompetencji – zarówno językowych jak i emocjonalnych oraz społecznych, a także uzyskują wiedzę z realioznawstwa krajów anglojęzycznych.

Zastanawiasz się czy warto?
Zdecyduj sama/sam

W XXI wieku chcemy aby młodzi ludzie odznaczali się innymi umiejętnościami i postawami życiowymi, niż te które wypracowywane były przez szkołę w wieku XIX. Wtedy liczyło się wykształcenie jak największej liczby osób, które nie będą posiadały wysokich umiejętnościami, ale które będą posłuszne i bez zadawania pytań będą wykonywać powierzone im obowiązki. Cel ten był istotny z punktu widzenia potrzeb czasów, w których idea szkoły masowej powstała – czyli rewolucja techniczno-przemysłowa. Dziś patrzymy na pokolenie młodych ludzi inaczej, chcemy wsłuchiwać się w ich potrzeby, dawać im akceptację i przestrzeń do szukania balansu w relacji ze sobą, ze światem i z innymi. Chcemy być obecni w ich świecie, wskazywać możliwości i patrzeć jakich wyborów będą dokonywać i jak sami będą decydować czy dana droga jest dla nich, czy osiągnięcie celu nastąpi w zupełnie odmienny sposób. Gdy popatrzymy na młodego człowieka – nastolatka – z perspektywy procesów dziejących się w jego mózgu, wówczas otwiera się cała nowa perspektywa patrzenia na świat z szansą i możliwością – gdzie wszystko jest w zasięgu ręki, jedyne co nas ogranicza to nasze “chcenie”. Dlatego na kursach w Home of Bears tak ważne jest zadbanie o entuzjazm i wewnętrzną motywację, która pcha człowieka do działania, motywację która pozwala osiągać cel bez bycia stłamszonym oceną, czy nagrodą. Takie działania przyczyniają się do autorozwoju i pozwalają być odpowiedzialnym za własne działania.
W Home of Bears chcemy aby nasze uczennice i nasza młodzież wiedziała, iż to co wzmacnia w sobie, później w niej wzrasta. Co to oznacza z perspektywy rozwpoju językowego? Oznacza to, iż wsłuchanie się we własne potrzeby i umiejętność ich komunikowania tak, aby być usłyszanym i zrozumianym, stanowią podstawę sukcesu.

Za co płacisz w kursach Polars?

Kursy Polars to czas rozwoju wszystkich kompetencji z wachlarza umiejętności potrzebynych dorosłym w życiu. Mentorki dbają , aby zajęcia były angażyjące, wypełnione akceptacją i przestrzenią do wzrostu.

W ramach kursu otrzymujesz:

 1. Zestaw materiałów dydaktycznych – zeszyt, podręcznik, teczkę i skoroszyt na materiały (typu karty pracy)
 2. 62 zajęcia odbywające się od października do czerwca, każde po 60 minut
 3. Opiekę wykwalifikowanej mentorki, uposażonej w kompetencje językowe oraz pedagogiczno-psychologiczne
 4. Zajęcia wypełnione po brzegi zabawą i dynamiką, co przekłada się na efekt w postaci kompetencji językowych Twojego dziecka
 5. Bezpieczną i komfortową przestrzeń, w której Twoje dziecko będzie w akceptacji zdobywać nowe umiejętności.
 6. Wsparcie i chęć prowadzenia dialogu w sytuacjach trudnych dla każdej ze stron
 7. Platformę e-learningowa Clickmeeting – możliwość wzięcia udziału w zajęciach w czasie rzeczywistym, podczas choroby lub wyjazdu
 8. Konsultacje sobotnie – możliwość odpracowania nieobecności
 9. Elektroniczny dziennik zajęć – dostęp do wszystkich realizowanych treści
 10. Możliwość bezpośredniego kontaktu z mentorką prowadzącą zajęcia grupy, w której jest Twoje dziecko
 11. Dostęp do filmów z materiałami skorelowanymi z książką dla dzieci
 12. Dostęp do webinarów dla rodziców nastolatków
 13. Możliwość bezpośredniego kontaktu z biurem
 14. Spacer wdzięczności organizowany w trzy soboty w czasie roku szkolnego

0 Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *