fbpx

Dynamic English

Dynamiczny Angielski

Jest to ENERGIA, którą używamy na każdych zajęciach. Programujemy aktywności, które realizują dzieci i młodzież, tak aby odpowiadały one ich wielorakim potrzebom. Jakim? Potrzebie ruchu, zabawy, komfortu, różnorodności, wpływu, uwagi. Czym zatem jest Dynamic English? To dynamika w czystej postaci:

  • zarówno pod kątem ruchu fizycznego – gestykulacja, poruszanie się, ćwiczenie, pokazywanie określonych figur, 
  • jak i pod kątem czynności podejmowanych na zajęciach – to znaczy przechodzenia między śpiewaniem, mówieniem, słuchaniem, pisaniem, rysowaniem… 

Dynamika jest zatem rozumiana na dwa sposoby i zgodnie z nimi jest realizowana podczas zajęć z języka angielskiego. Dzięki polisensoryczności i działaniu na wielu płaszczyznach, treści są przyswajane płynniej i zostają zapamiętane na dłużej. 

Energia Dynamic English jest elementem przyczyniającym się do tworzenia nowych połączeń neuronalnych – czyli utrwalania wiedzy i treści, na każdym z poziomów przyswajania – przekazywaniu, kodowaniu, utrwalaniu czy dekodowaniu. Dzięki różnym aktywnościom i częstym przeplataniu wielorakich czynności impuls niosący informację ma możliwość przeskoku odpowiednio często, co przyczynia się do powstawania nowych połączeń neuronalnych, a co za tym idzie mielinizacji – o ile takowe powstaną, impuls będzie przebiegał szybciej, z większą automatyzacją