fbpx

Golden Division

Złoty podział

ENERGIA Złotego Podziału jest używana na zajęciach z dziećmi i młodzieżą od klasy 3 szkoły podstawowej. Jest to sposób przedstawiania zawiłości czasów gramatycznych języka angielskiego zgodnie ze słowami Marshalla Rosenberga – SIMPLE, BUT NOT EASY.

Co to oznacza dla tej energii?

Oznacza to iż podział czasowników jest prosty, jednocześnie kodowanie, utrwalanie i dekodowanie wiedzy wymagają ćwiczeń i takiego programowania zajęć, aby dzieci i młodzież miały możliwość wyćwiczenia tychże sprawności. Golden Division to energia stosowana na każdych zajęciach – tak aby weszła do automatycznych reakcji naszych dzieci i naszej młodzieży. Chodzi tutaj o to, aby każdy widząc określony czasownik – potrafił określić czy czasownik ten jest silny, czy słaby, jaka jest jego forma w każdym czasie gramatycznym, który został wprowadzony do tej pory na zajęciach. Dzięki Golden Division każdy czas gramatyczny jest rozrysowany na grafice – pamiętając, że wzrok to pierwszy zmysł w służbie zapamiętywania wiedzy – korzystamy z maksymy: Jeden obraz jest wart 1000 słów – i widzimy efekty, w postaci rozwoju językowego naszych dzieci i młodzieży.