Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.    ZGODA

Polityka prywatności

 1. INFORMACJE OGÓLNE
  1. Strona internetowa www.homeofbears.pl oraz Facebook.com/szkolateddy (dalej łącznie „Strona Internetowa”) jest prowadzona przez Anna Górny – Bogulska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą TEDDY Anna Górny – Bogulska w Gliwicach przy ulicy Wolności 40/6, NIP 9691362465
  2. W ramach działalności Strony Internetowej mogą być zbierane, przetwarzane i wykorzystywane dane użytkowników Strony Internetowej (dalej „Użytkownicy”), w tym dane osobowe
  3. Dane Użytkowników mogą być zbierane w wyniku ich dobrowolnego podania przez Użytkowników, stosowania plików cookies oraz stosowania takich narzędzi jak wtyczka Messenger.
  4. Zbierane mogą być ponadto informacje o adresie IP użytkownika, czasie nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi, czasie wizyty, adresie strony internetowej, z której użytkownik został przekierowany do Strony Internetowej, rodzaju oprogramowania, z którego użytkownik korzysta, o urządzeniu końcowym lub przeglądarce. Informacje te są wykorzystywane dla celów administrowania Stroną Internetową oraz tworzenia statystyk i analiz.
 2. DANE OSOBOWE
  1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Anna Górny – Bogulska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą TEDDY Anna Górny – Bogulska w Gliwicach przy ulicy Wolności 40/6, NIP 9691362465
  2. Administrator danych osobowych czuwa nad tym, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem, w szczególności z przepisami RODO i innymi przepisami prawa regulującymi kwestie ochrony danych osobowych, a nadto, aby były zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, dla jakich są przetwarzane.
  3. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych Użytkowników prosimy kontaktować się z nami pod adresem e – mail: rodo@homeofbears.pl oraz korespondencyjnie na adres Administratora Danych Osobowych (z dopiskiem „dane osobowe:”).
  4. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwanego dalej „RODO”.
  5. Administrator za pośrednictwem Strony Internetowej może zbierać, a następnie przetwarzać dane osobowe w celach takich jak:
   1. skontaktowanie się z Użytkownikiem,
   2. w celu realizacji usług wynikających z umowy jak dostęp do e-dziennika homeofteddy.edusky.pl
   3. personalizacji wyświetlania reklam na portalu Facebook.com, instagram.com oraz w wyszukiwarce Google.com
   4. statystyki i analizy zachowań Użytkowników na stronach internetowych,
  6. Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o następujące podstawy:
   1. w przypadku danych przetwarzanych w celu skontaktowania się z Użytkownikiem – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest odpowiedź na pytanie zadane przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
   2. w przypadku danych przetwarzanych w celu wyświetlania zamieszczonego przez Użytkownika komentarza – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest publikacja komentarza Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
   3. w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
   4. w przypadku danych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyk i analiz – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest weryfikacja sposobu korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej,
  7. Administrator może udostępnić dane Użytkowników podmiotom, którym powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu o umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO tj. podmiotom z usług, których korzysta przy przetwarzaniu w celu dostarczenia usług Użytkownikom, takim jak dostawcy usług i rozwiązań informatycznych, a także podmiotom upoważnionym z mocy przepisów prawa, w szczególności kiedy jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa systemu lub praw innych Użytkowników.
  8. Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. Po tym czasie dane są usuwane lub anonimizowane w taki sposób, iż nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika.
  9. Dane osobowe mogą być́ przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne dla obrony lub dochodzenia przez Administratora roszczeń́ w stosunku do Użytkowników.
  10. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia w stosunku do jego danych osobowych:
   1. prawo dostępu do danych osobowych,
   2. prawo do sprostowania danych osobowych,
   3. prawo do usunięcia danych osobowych,
   4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
   5. prawo żądania przeniesienia danych osobowych,
   6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  11. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik, którego dane dotyczą ma również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  12. Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  13. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
  14. Informacje przekazywane przez Użytkowników przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez prawo. Administrator zabezpiecza dane Użytkowników przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Dane przetwarzane są w środowisku kontrolowanym przy zachowaniu wysokich standardów ochrony. Jednocześnie zwracamy uwagę na nieudostępnianie przez Użytkowników swoich danych rejestracyjnych osobom trzecim oraz stosowania opcji „wyloguj się̨” po zakończeniu korzystania z treści i usług oferowanych przez nasze serwisy.
 3. PLIKI COOKIES
  1. W ramach działalności Strony Internetowej wykorzystywane są pliki cookies zapisywane w urządzeniach końcowych Użytkowników. Przez wykorzystywanie plików cookies należy rozumieć ich przechowywanie i uzyskiwanie do nich dostępu przez Administratora.
  2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, treść oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. dostosowania zawartości Strony Internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę Internetową, dostosowując ją do jego potrzeb i preferencji,
   2. tworzenia statystyk i analiz dotyczących korzystania ze Strony Internetowej.
  4. ykorzystywanie plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.
  5. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych dopuszczają zwykle zapisywanie plików cookies w urządzeniach końcowych użytkowników stron internetowych. Ustawienia te mogą jednak zostać zmienione przez Użytkownika.
  6. Użytkownik ma możliwość określenia warunków wykorzystywania plików cookies za pomocą ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej) zainstalowanego na jego urządzeniu końcowym. Zmiana może polegać na częściowym lub całkowitym ograniczeniu możliwości zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika.
  7. Administrator informuje, że zgodnie z przepisami ustawy prawo telekomunikacyjne, zgoda użytkownika końcowego na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika końcowego, może być wyrażona przez użytkownika również za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu końcowym. W przypadku zatem gdyby użytkownik nie chciał wyrazić takiej zgody, powinien dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej.
  8. Szczegółowe informacje w zakresie zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oraz ich usunięcia uzyskać można na oficjalnej stronie internetowej konkretnej przeglądarki. W szczególności powyższe informacje można znaleźć pod następującymi adresami stron internetowych:
   1. przeglądarka Firefox,
   2. przeglądarka Chrome,
   3. przeglądarka Microsoft Edge,
   4. przeglądarka Safari.
  9. Administrator korzysta z narzędzia Facebook Pixel, które jest narzędziem analitycznym pomagającym mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez Użytkowników w witrynie, co w konsekwencji umożliwia prowadzenie skuteczniejszych kampanii reklamowych.
  10. Administrator korzysta z wtyczki Messenger, która umożliwia Użytkownikom skontaktowanie się z Administratorem poprzez czat. Wtyczka Messenger jest powiązana z kontem Użytkownika w serwisie Facebook.com.

Zapraszamy do kontaktu

W razie pytań zachęcamy do skontaktowania się z nami telefonicznie lub malowo.

32 307 04 44 biuro@homeofbears.pl


Nasze biuro:
ul. Przyszowska 67
Gliwice

Godziny otwarcia:
Poniedziałek od 8:00 do 16:00
Wtorek od 10:00 do 18:00
Środa od 8:00 do 16:00
Czwartek od 10:00 do 18:00
Piątek od 10:00 do 18:00
Sobota od 10:00 do 18:00