fbpx

Social Technology

Techniki Społeczne

Jest to ENERGIA polegająca na takim programowaniu zajęć aby rozwijały one kompetencje społeczne jednostek ją tworzących. Jest to bazowanie na relacji, komunikowanie się językiem potrzeb, identyfikacja strategii, otwieranie przestrzeni na rozwiązania, wspieranie, akceptacja i bezpieczeństwo. Na zajęciach z dziećmi i młodzieżą pokazujemy jaka siła drzemie w grupie, co można osiągnąć będą razem, patrząc na siebie jak na elementy tej samej układanki, które są równorzędne – i niosą taką samą wartość, objawiającą się w różnorodności i unikatowości. Energia ta pojawia się na zajęciach na każdym kursie w naszym rozwoju językowym – zarówno w grupach przedszkolnych, dziecięcych oraz młodzieżowych. Dzięki procesowi, w jakim są dzieci i młodzież – widzimy jak ich kompetencje w zakresie społecznym wzrastają, jak poznają różne strategie spełniania własnych potrzeb, przy jednoczesnym szukaniu balansu ze światem i innymi. Podczas zajęć z języka angielskiego, dzieci i młodzież obserwują, uczą się i wypróbowują sposoby zaspokojenia potrzeb, które napędzają każde działanie człowieka. Potrafią spojrzeć na siebie – nie z wyrzutem – a z akceptacją, z której wypływa możliwość zmiany, szansa na danie sobie komfortu w analogicznej sytuacji w przyszłości. Uczymy się języka aby się komunikować, prowadzić dialog, być w relacji – jednocześnie o jej jakości decydują nasze umiejętności aktywnego słuchanie, dawania empatii, łagodności, bycia wsparciem. Mózg nie uczy się poprzez wydzielanie – teraz uczymy się angielskiego, a teraz uczymy się reagowania w sytuacji problemowej – nie, mózg uczy się całościowo, poprzez absorpcję całej sytuacji, w której bierze udział, jako aktywny uczestnik lub obserwator.