fbpx

Teaching in Empathy

Nauczanie w Empatii

Czym jest empatia? Empatia jest zdolnością do współodczuwania, umiejętnością popatrzenia na sytuację z perspektywy drugiej osoby, mając na uwadze czynniki istotne dla tej osoby, to co ona wie, jakie ma zasoby, w jakiej jest energii, jakie dane są jej dostępne. Empatia to nie współczucie, czy żałowanie – te wręcz zamykają drogę do relacji, na której chcemy budować całą edukację. Empatia pozwala wykorzystać nasze mózgowe wi fi do zestrojenia się – automatycznie – z drugim człowiekiem, popatrzeniem na niego z perspektywy potrzeb i odsunięciem od siebie wszelkich ocen, które podsuwa nam mózg. Teaching in Empathy to zupełnie nowa perspketywa w pracy z dziećmi i młodzieżą, to szukanie przestrzeni poprzez dawanie bezpieczeństwa, komfortu, zaufania i czasu, to patrzenie na dzieci i młodzież przez okulary potrzeb i podążanie za procesem przy jednoczesnym dążeniu do celu. To szanowanie własnych potrzeb i szacunek dla potrzeb innych – przy jednoczesnym szukaniu rozwiązań razem. Teaching in Empathy to nazywanie emocji – określanie co one nam dają, jak możemy zadbać o siebie gdy one się pojawią, o czym one nas informują, dlaczego dla nas są tak istotne i co za sobą niosą. Dzieci i młodzież poza nazywaniem emocji, potrafią wykorzystać uważność i samoregulację, aby zadbać o swój dobrostan, jednocześnie w momentach trudnych wiedzą, iż są bezpieczni i akceptowani tacy jakimi są. ENERGIA Teaching in Empathy jest wykorzystywana na każdych zajęciach – od zajęć Pandas (dla grup przedszkolnych) do Polars (czyli grup młodzieży) – na każdym etapie rozwoju emocjonalnego i społecznego istotne jest towarzyszenie i bycie blisko, gdy dzieci i młodzież tego potrzebują.