Rozwój jest procesem zmierzającym do ciągłego doskonalenia i usprawniania. Na rozwój spojrzeć możemy także z perspektywy błędu – w tym ujęciu rozwojem będzie świętowanie coraz mniejszych wpadek, czy niepowodzeń. Z perspektywy Teddy School niezmiernie istotna jest praca z drugim człowiekiem, a także ze sobą samym (relacja). W naszej szkole nie mówimy o rozwoju tylko z perspektywy wzrostu kompetencji językowych, ale również tak zwanych kompetencji miękkich – jak umiejętność nazywania własnych emocji, stosowania wielorakich strategii samoregulacji oraz bycia świadomym podmiotem dialogu. 

Wbrew pozorom – czy ogólnie panującej tendencji – samopoczucie uczniów i nauczycieli na zajęciach ma nieocenione konotacje dotyczące “nauczania”, czyli przepływu treści w sposób bezkolizyjny i otwarty. 

W naszej szkole, Teddy School, rozwijamy uczniów – pod kątem kompetencji językowych – każdy poziom pracuje według bardzo jasnych wytycznych, zawartych w tzw. rozkładach materiału. Nauczyciele znajdują w nich wskazówki dotyczące każdej lekcji z 62 lub 68 spotkań z Dziećmi. W sposób przejrzysty widać w nich czego Dzieci będą się uczyły i jakie umiejętności posiądą w ramach czynnego i biernego rozumienia języka obcego, pod kątem leksyki i gramatyki. Dodatkowo rozkład materiału określa również jakie karty pracy warto wykonać w celu utrwalenia, czy wprowadzenia danych treści – oczywiście są one opcjonalne – to nauczyciel pracujący z grupą, wie czy taka aktywność sprawdzi się, czy też warto wymienić ją na inną.
Poza wzrostem kompetencji językowych – czyli edukacyjnych – ważne dla nas, w Teddy School, jest aby nasi Uczniowie byli świadomi własnych potrzeb oraz potrzeb osób będących w ich otoczeniu, gdyż ich nieustanne zazębianie się to metafora porozumienia, które trwa i trwać będzie bez końca. Ważne jest ale nas, aby uczniowie wiedzieli jak komunikować własne potrzeby – bo “rozwiązania znajdą się, kiedy powiesz czego chcesz” (K. Dworaczyk). Istotne jest aby komunikować je w taki sposób, aby inni mieli możliwość, aby je usłyszeć i odnieść się do nich. Pracując z grupą – dzieci, uczniów (zarówno z młodzieżą jak i dorosłymi) chcemy przyjrzeć się dynamice grupy – procesom, które w niej zachodzą, jakie sytuacje generują konflikty, a jakie generują spokój – chcemy być bezpieczną bazą naszych uczniów – to jest jak ćwiczenia na poligonie. Nasze zajęcia to poligon, gdzie Dzieci w sposób bezpieczny sprawdzają co działa, a co nie działa z ich własnej i unikatowej perspektywy. Zarówno pod kątem strategii uczenia się jak i radzenia sobie z własnymi stanami emocjonalnymi. Chcemy, aby nasze lekcje generowały emocje, gdyż stanowią one markery wspomnień – co za tym idzie, im więcej wspomnień, tym więcej wiedzy, która zostaje z Uczniami na dłużej. Pamiętajmy, iż według neutodydaktyków mózg nie służy do zapamiętywania ale zapominania – zostaje w głowie tylko to, co z rożnych przyczyn zostało uznane przez centralny układ nerwowy, za ważne.

Rozwój z perspektywy Nauczyciela, w naszej szkole Teddy School to w dużej mierze zgłębianie podstaw Porozumienia bez przemocy, które leży u podstaw filozofii uczenia najbliższego naszemu sercu. Szkolenia dla lektorów odbywają się raz w miesiącu, a wsparcie nauczyciela w pracy z grupami odbywa się na bieżąco, każdego niemal dnia. Oczywiście prowadzimy hospitacje uczestniczące, podczas których odwiedzamy naszych lektorów na zajęciach i czynnie uczestniczymy w nich. Nie mają one na celu oceniania, gdyż nie stosujemy takich technik na żadnej z płaszczyzn – nasi uczniowie nie podlegają ocenie, nauczyciele zatem również jej nie otrzymują – ewaluacja dotyczy każdego. Nacisk położony jest na świadomość własnych sukcesów i porażek i wyciągania z nich jak największej ilości wiedzy, która w konsekwencji sprzyja rozwojowi. Empatia jest konieczna do przeprowadzenia tegoż procesu, nikt z nas uczących w Teddy School nie pracuje w próżni i nie żyje w bańce. Mamy ograniczone zasoby, czasami większe, czasami mniejsze – ale to od nas zależy jakość relacji z dziećmi. Dlatego tak blisko nam do stwierdzenia Marhalla Rosengerga – aby świętować coraz mniejsze błędy. Mamy świadomość, iż nigdy nie będziemy “idealni” – bo to myślenie utopijne i generujące ogromne oczekiwania. My, w Teddy School, chcemy się rozwijać, być świadomym błędu i wykorzystać go do doskonalenia siebie, inaczej mówiąc “Remember yesterday and Think About tomorrow, but you have to live today” (Hammerfall) – “Pamiętaj to co było wczoraj, myśl o jutrze, ale żyj dziś” – zdanie to stanowi kwintesencję tak zwanego Mindfullness, o którym również bardzo intensywnie rozmawiamy i szukamy tego co można wykorzystać w pracy – zarówno w nauczycielami jak i uczniami. Dzisiejszy świat nie sprzyja wyciszeniu i byciu tu i teraz, co stanowi kolejną podstawę edukacji, którą kreujemy w Teddy School.

Rodzice naszych uczniów są dla nas ważni. Chcemy dzielić się z nimi motywami naszych działań, dokładnie określać, co robimy z ich Dziećmi i dlaczego – co leży u postaw działań, które wybieramy. Chcemy pozostawiać jak najmniej miejsca na domysły i luźną interpretację naszych działań. Dlatego raz w tygodniu, począwszy od listopada do czerwca, Rodzice naszych uczniów otrzymują, na podanego przez siebie maila, artykuł poruszający ważne z naszej perspektywy tematy, dotyczące metodyki i dydaktyki, a także filozofii uczenia w naszej szkole Teddy School. Dodatkowo Rodzice, będą pierwszy raz w tym roku szkolnym – 2019/2020 – zaproszeni na Mini-konferencję – będzie ona stanowić element stały każdego roku szkolnego, oraz będzie zwieńczeniem pierwszych dziesięciu lat Teddy School. Dodatkowo elementem nowym, będzie wysyłanie Rodzicom uczniów propozycji książek do przeczytania, poruszających tematy związane z szeroko pojętym wychowaniem – a raczej jak zwykł mówić Jasper Juul – świadomym przywództwem. Rodzice otrzymywać będą recenzję takiej pozycji literackiej oraz krótki filmik prezentujący daną książkę – taka zachęta do zapoznania się z treściami prezentowanymi w danej książce będzie wysyłana raz w miesiącu – od listopada do czerwca.