Kursy języka angielskiego Pandas

Zajęcia z języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym

Zapraszamy na kursy języka angielskiego przygotowane specjalnie dla Twojego malucha. Dzieci w wieku przedszkolnym mają specjalne potrzeby, które zaspokajamy na zajęciach w szkole językowej Home of Bears.

Zapisz Swoje Dziecko

Z entuzjazmem w świat angielskiego

Zajęcia języka angielskiego dla przedszkolaków to 30 minutowe spotkania, odbywające się 2 razy w tygodniu. Zajęcia są prowadzone według energii: Teaching in empathy oraz Dynamic English – są to dwie metody akredytowane przez Home of Bears. Dzięki unikatowemu podejściu do edukacji, akceptacji, wdzięczności, życzliwości i autentyczności potrafimy stworzyć z dziećmi uczącymi się u nas relację, która stanowi podstawę zdobywania kolejnych sprawności i umiejętności. Czerpiemy z dziecięcego entuzjazmu – pobudzając go i pielęgnując tak aby wzrastał. Entuzjazm jest katalizatorem przyswajania wiedzy w sposób bezwiedny. Zajęcia języka angielskiego są prowadzone w 90% w języku angielskim, 10% języka polskiego jest to czas na tłumaczenie zwrotów, których się uczymy – tak aby dzieci mogły samodzielnie je wykorzystywać, w sytuacjach tożsamych dla nich – a co za tym idzie, wiedziały co mówią i były świadomymi użytkownikami języka angielskiego.

Kilka podstawowych

faktów o zajęciach z języka angielskiego dla przedszkolaków w Home of Bears:

  • Zajęcia trwają 30 minut i są prowadzone 2 razy w tygodniu
  • Zajęcia są prowadzone w 90% w języku angielskim
  • Zajęcia są w 100% dywanowe – dzieci pracują z lektorką w kółku
  • Zajęcia oparte są o pracę na materiałach wizualnych – typu flashcards i word cards
  • Zajęcia angażują dzieci do pracy w różny sposób – od aktywności audialnych (słuchowych) po lingwistyczne (mówienie)
  • Dzieci uczą się w oparciu o piosenki i rymowanki
  • Dzieci przyswajają całe zdania, a każdy nowy temat jest wprowadzany na zasadzie odniesienia do tego co już było i jest im znane

Czy zajęcia z języka angielskiego Pandas Są dla Twojego dziecka? Przekonajmy sie!

Pierwsze trzy lata życia dzieci są niesamowicie cenne z perspektywy rozwoju, a co za tym idzie możliwości dzieci. Najnowsze badania wykazują, iż kontakt rodzica i dziecka powoduje aktywację określonych przestrzeni mózgu, a co za tym idzie zwiększa ilość wytworzonych połączeń nerwowych. Korzystając z tej wiedzy i kładąc ją u podstaw organizowania zajęć dla dzieci przedszkolnych, chcemy w Home of Bears zbudować bezpieczną przestrzeń do uczenia się języka obcego. 
Stawiamy na relację, bo stanowi ona u nas podstawę procesu edukacyjnego – na każdym poziomie. Pracując z małymi dziećmi (w wieku od 3 do 6 lat) korzystamy z bycia obecnym tu i teraz, czerpiemy z dziecięcego entuzjazmu, dajemy dzieciom uwagę i komfort, uczymy ich świadomości własnych emocji – szczególnie tych, które pokazują iż jakaś potrzeba nie jest zaspokojona – i tego co można wtedy zrobić. 
Pokazujemy czym jest akceptacja i życzliwość – dzięki czemu dzieci nie stają ze sobą w blokach startowych, a idą razem będąc uważnymi na siebie i innych. Każde dziecko jest inne – w Home of Bears to nie jest frazes – a fakt. Każde dziecko zatem przyswaja wiedzę w swoim indywidualnym tempie i rytmie. Bez pośpiechu, bez poganiania, bez porównywania i epitetowania i bez zewnętrznego sterowania. 
Dzięki skorelowaniu tych elementów możemy osiągnąć rezultaty, które będą trwałe i staną się zalążkiem motywacji wewnętrznej. Motywacja wewnętrzna to taka postawa, która pozwala człowiekowi dążyć do samorozwoju, z czystej chęci nauczenia się nowych umiejętności, czy zdobycia nowych kompetencji.

Na każdym poziomie kursów PANDAS dzieci otrzymują materiały edukacyjne w postaci – Książeczki – zbudowanej z 3 autonomicznych części: 

  1. Bears CARDS Jest to część, w której znajduje się cały spis leksyki i gramatyki, który będzie omawiany podczas rocznego kursu Pandas dla 3-latków. Znajdują się tam karty, które mogą służyć za plakaty, mapy mentalne oraz takie które trzeba wypełnić. Są one ustawione zgodnie z omawianym programem – tak aby dzieci miały możliwość powtarzania materiału wtedy kiedy mają na to ochotę, a jednocześnie zauważały w książce to czym zajmują się aktualnie na zajęciach. 
  2. Bears STICKERS Jest to część, która ma na celu zabawę z dzieckiem w rozumienie zdań i ćwiczenie małej motoryki (naklejanie odpowiedniej naklejki). Każda karta Bears Stickers jest skorelowana z jednym całym tematem omawianym podczas rocznego kursu. 
  3. Bears STORIES Jest to część książki, która polega na czytaniu opowiadania i pokazywaniu dzieciom określonych elementów, o których mowa w opowiadaniu. Czytanie po angielsku może być elementem wspólnego czytania – jako rytuał codzienny. W konsekwencji wzbogaci się dziecka słownik bierny – czyli słownictwo i zdania, które dziecko rozumie. Każde następne czytanie tego samego tekstu, przyczyni się do wzbogacenia słownika czynnego – czyli tego, co dziecko będzie umiało powiedzieć samodzielnie.

Oto nasze filary w pracy z przedszkolakami

Pracując z dziećmi przedszkolnymi pamiętamy o tym, co jest niewidoczne gołym okiem – to znaczy o procentujących aktywnościach, które nie przynoszą rezultatu już. Często po zajęciach dzieci są zasypywane pytaniami typu: Jak było? Co pamiętasz? Zaśpiewasz jakąś piosenkę? – tymczasem dzieci w wieku przedszkolnym mają uwagę, która skupia się w sposób sinusoidalny. Co oznacza, iż uwaga jest płynna i szybko ulega rozproszeniu. Nie zmienia to faktu, iż dzieci zapamiętują treści, o ile są one dla nich wartościowe, jeżeli treści łączą się z emocjami, które je zakorzeniają. Home of Bears to miejsce, w którym patrzymy na perspektywę dalszą niż jeden miesiąc, czy jeden rok. Tworzymy warunki do bezpiecznego przyswajania wiedzy, w oparciu o akceptację i życzliwość, a także wdzięczność. Nie stosujemy epitetów, porównań, ani żadnych form zewnętrznego motywowania, gdyż zależy nam na wypracowaniu takiego podejścia u dzieci, które nazywane jest – mózgiem na “tak”. Oznacza to, że dzieci nie reagują stresem, czy petryfikacją w sytuacji problematycznej, lecz potrafią spojrzeć na nią z perspektywy szansy i możliwości.

W Home of Bears pracujemy z dziećmi przedszkolnymi, w ramach kursów Pandas ucząc je języka angielskiego w akompaniamencie wartości oraz akceptacji własnych emocji.