Kursy języka angielskiego Grizzly Youngsters

Zajęcia z języka angielskiego dla dzieci w wieku 7-10 lat

Kursy języka angielskiego dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. Szkoła językowa Home of Bears przygotuje Twoje dziecko do dalszego rozwoju językowego.

Zapisz Swoje Dziecko

Z angielskim w świat wartości

Jest to kurs językowy dla dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej. Dzieci uczęszczające na ten kurs mają od 7 do 10 lat. Jest to etap edukacyjny, który buduje fundament pod dalsze rozwijanie umiejętności i kompetencji językowych. Dzieci w tym wieku mają cały czas skupienie uwagi, które działa jak kolejka górska – co oznacza, iż szybko przechodzą od stanu kodowania – czyli skupienia, do stanu rozluźnienia – czyli całkowitego braku zainteresowania danym elementem. Zajęcia bazują na przeplataniu wielorakich aktywności – tak aby mózg miał możliwość szybkiego reagowania, a co za tym idzie, aby uwaga mogła przejść z jednej aktywności na drugą – kompletnie inną od poprzedniej.
Na kursach Grizzly Cubs pracujemy w oparciu o metody Dynamic English oraz Teaching in Empathy. Są to dwie autorskie metody nauczania, stworzone przez Panią Annę Górny-Bogulską i przez nią akredytowane. Metoda Dynamic English, jak sama nazwa wskazuje, bazuje na dynamice pracy z grupą. Dzięki użyciu tej metody, zajęcia są angażujące i ciekawe – bo bazują na wielu aktywnościach, które mają na celu wyćwiczenie danej umiejętności – czy to w używaniu określonej konstrukcji gramatycznej, czy danego działu ze słownictwa. 
Drugą metodą obecną na kursach Grizzly Cubs jest metoda Teaching in Empathy. Jest ona obecna na każdych zajęciach, pomaga dzieciom w zrozumieniu własnych stanów emocjonalnych, pomaga nazwać potrzeby i strategie które są używane do ich realizacji. Jest to metoda, która daje dzieciom bezpieczeństwo i komfort w konfrontowaniu się przede wszystkim z sytuacjami problematycznymi – takimi jak porażka, kłótnia, irytacja, nostalgia. Dodatkowo dzięki metodzie Teaching in Empathy dzieci starają się popatrzeć na sytuację z innej – niż tylko swoja – perspektywy, a co za tym idzie uczą się współodczuwania, czyli empatii.

Czemu akurat kursy językowe Grizzly Cubs?

W Home of Bears zajęcia są prowadzone zupełnie inaczej niż wszystko z czym spotkaliście się do tej pory pod kątem edukacyjnym. Kursy językowe Grizzly wprowadzają dzieci w świat relacji. Dla dziecka – przebywanie w szkole i bycie w klasach 1-3 – to czas zawiązywania się pierwszych przyjaźni, a co za tym idzie wchodzenie w relacje – i otworzenie się na nie. Relacje, które kształtują się nie tylko w domu rodzinnym, ale przede wszystkim relacje rówieśnicze. To jak one będą się kształtowały i to jak dziecko będzie się w nich czuło stanowi niezmiernie istotny czynnik – z punktu widzenia przekazywania i przyswajania wiedzy. Jeżeli dziecko czuje się dobrze w swojej grupie – wie, że może popełnić błąd, wie że jest akceptowane dokładnie takie jakie jest, wie że nie musi nikogo gonić, wie że nie wymaga się od niego wyścigu, a oferuje wsparcie wówczas otwierają się ogromne możliwości edukacyjne. Bezpieczeństwo jako jedna z potrzeb każdego człowieka – o ile jest zaspokojone – pozwala na zapamiętywanie treści szybciej i w sposób trwalszy. Emocje, które towarzyszą nam zawsze, także stanowią istotny element edukacyjny. 
My, mentorzy w Home of Bears dbamy aby dzieci miały przestrzeń do wyrażania emocji, przy jednoczesnym dbaniu i wszystkie osoby tworzące relację. Jeżeli dzieci stosują strategie, które wzbudzają nasz sprzeciw potrafimy im to przekazać w sposób bezpieczny i nieinwazyjny, dając zrozumienie i dbając o relację. Rozwój emocjonalny i społeczny idą w parze z rozwojem językowym naszych dzieci.