Nasz rozwój językowy istnieje od września 2009 roku. Zaczęliśmy swoją działalność na terenie Łabęd (to jest dzielnica Gliwic). Rozwijamy się i każdego roku staramy się oferować naszym Słuchaczom nowe wyzwania i nowe możliwości.

Nasz rozwój językowy jest całkowicie autorskim projektem, nie pracujemy na franczyzie, zarówno pod kątem organizacyjnym jak i edukacyjnym. Wszystkie wdrażane projekty są unikatowe i zindywidualizowane pod kątem potrzeb naszych Klientów, a także predysponowane przez idee, które nam przyświecają.

          W naszej szkole stawiamy na relację
jako podstawę prawidłowo przebiegającego procesu edukacyjnego. Jesteśmy
nowatorscy, bo:

 1. stosujemy trójpodmiotowość,
 2. wdrażamy NVC (nonviolent communication) – porozumienie bez przemocy,
 3. traktujemy ucznia holistycznie i szanujemy jego integralność,
 4. nie używamy kar i nagród, gdyż powodują one wytworzenie się motywacji zewnętrznej, a nam zależy na tym, aby Dzieci chciały uczyć się razem z nami, a co za tym idzie na wytworzeniu się motywacji wewnętrznej,
 5. nie oceniamy i nie etykietujemy naszych uczniów (stosowane są jedynie procenty, aby mniej więcej określić stopień opanowania danego zakresu materiału),
 6. tworzymy atmosferę zrozumienia i akceptacji – są to niezmiernie ważne czynniki, które umożliwiają (w dużej mierze) efektywną edukację,
 7. uczymy przez zabawę, gdyż zgadzamy się w 100% ze słowami Einsteina „Zabawa jest najwyższą formą nauki”
 8. rozwój jest dla nas istotnym elementem – z każdej perspektywy – ucznia, rodzica i nauczyciela,
 9. oferujemy liczne zajęcia dodatkowe, które w dużej mierze przekładają się na naturalny sposób przyswajania języka obcego,
 10. uczymy na zasadzie zanurzenia w języku obcym (naturalna metoda uczenia się języka ojczystego),tzn. że nauczyciel na zajęciach mówi w 90% po angielsku do Dzieci, mimo iż nie posiadają one jeszcze kompetencji potrzebnych do dokładnego zrozumienia wszystkich wypowiedzianych słów, czy zwrotów,
 11. stosujemy metodę TPR (total physical respond), reagujemy całym ciałem na wszystkie możliwe komunikaty, tzn. pokazujemy możliwie wszystkie czynności. 

Home of Bears to miejsce twórcze, w którym spotykają się ludzie pełni zapału i oddani wyznawanym w niej ideom.