Nasze Fundamenty

Fundamenty prowadzenia zajęć języka angielskiego

Znajdziesz tutaj wszystkie fundamenty na których zbudowaliśmy nasze kursy języka angielskiego. Gdyby nie on szkoła językowa Home of Bears nie była by tym czym jest. Wszystkie te fundamenty mają najważniejsze znaczenie podczas prowadzenia kursów językowych dla Twojego dziecka.

Zapisz Swoje Dziecko

POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY

Otwiera zupełnie nowe i nieograniczone przestrzenie do szukania relacji i budowania jej w oparciu o otwartość na drugiego człowieka. Porozumienie jest jak zakładanie okularów, które umożliwiają dostrzeżenie człowieka z uniwersalnymi potrzebami, które stara się zaspokoić, poprzez to co robi i to czego wybiera nie robić. Okulary te pozwalają popatrzeć na dzieci i młodzież z perspektywy tego co łączy wszystkich ludzi – czyli potrzeb. Dzięki takiemu spojrzeniu i narzędziom wypracowanym przez Porozumienie, możemy szukać razem z uczennicami i uczniami tego co ukryte pod zachowaniami, możemy razem rozpracowywać emocje i ich umiejscowienie w ciele, raz skupiać się na sygnałami wysyłanych przez nasze ciała i wybierać – czy chcę osiągnąć coś w ten, czy w ten sposób. Porozumienie daje możliwość na przyjrzenie się sobie, tego co jest dla mnie ważne i dlaczego. Wybierając język żyrafy – chcemy zmienić perspektywę, chcemy podgłośnić słuchanie, chcemy użyć okularów do dostrzegania potrzeb, nie chcemy oceniać, porównywać, etykietować, wybieramy docenienie, akceptację, zaufanie, dawanie przestrzeni.

Minimediacje metodą SNO

Są próbą bycia częścią rozwiązania, a nie konfliktu, sposobem na szukanie rozwiązań, które uwzględnią każdą ze stron i nie będą kompromisem, lecz sytuacją typu: win-win. W mini mediacjach chodzi o przyjrzenie się strategiom i potrzebom, opierają się one na odzwierciedleniu i parafrazowaniu usłyszanych zdań – tak aby wyciągnąć z nich informację dzięki której będziemy w stanie dostrzec do potrzeb. Minimediacje dają niesamowite możliwości w edukacji, otwierają drogę do budowania relacji opartej na autentyczności, zaufaniu i zaangażowaniu, powodują iż wszystkie osoby (strony) biorące udział w konflikcie są bezpieczne, usłyszane i wzięte pod uwagę. W edukacjipojawiają się konflikty – jak wszędzie gdzie spotykają się ze sobą ludzie, wyposażenie mentora w narzędzie jakim jest SNO jest niezbędne aby podążać z dziećmi i młodzieżą w świat języka angielskiego.

uważność

Jest to skupianie się na chwili która trwa, jest to bycie tu i teraz, jest to umiejętność wsłuchiwania się w sygnały płynące z naszego ciała, które pozwalają przyjrzeć się temu co jest moją myślą, a co jest moją potrzebą. Tajną mocą uważności jest oddech. Oddychanie stanowi podstawowy element skupienia uwagi. Posiadając tę wiedzę, nasi mentorzy wykorzystują techniki oddechowe podczas zajęć, a co za tym idzie pomagają dzieciom i młodzieży wrócić “do siebie” i być prawdziwie obecnym na zajęciach.

Akceptacja

Chcemy aby dzieci i młodzież uczęszczający na nasze kursy wiedzieli, iż akceptujemy ich takimi jakimi są. Nie ma ideału, nikt nie jest porównywany, czy oceniany. Wszyscy osiągają swoje cele we własnym tempie. To co chcemy dać naszym uczennicom i uczniom to czas i umiejętność popatrzenia na siebie z łagodnością i życzliwością.

DAWANIE PRZESTRZENI

W edukacji w Home of Bears, nie chodzi o to żeby kształtować dziecko według własnych pomysłów, tylko żeby pomóc dziecku w spojrzeniu na siebie z perspektywy potrzeb. Czego ja chcę? Jak mogę to osiągnąć? Jakimi możliwościami dysponuję? Mentorzy w Home of Bears dają przestrzeń i są blisko – gdyby dziecko potrzebowało pomocy. U nas dzieci i młodzież są obdarzani uwagą i ich pomysły są brane pod uwagę, tak aby każdy kto wchodzi w relację wiedział, że jest ważny.

Dbanie o różnorodność

Różnorodność jest siłą napędową ludzkości. Inne spojrzenie, inna perspektywa, inne podejście do tych samych tematów, tych samych spraw daje ogromne możliwości do rozwoju. Różnorodność pozwala poznać akceptację – i faktycznie jej doświadczyć. Każdy z nas jest inny, unikatowy, jedyny w swoim rodzaju – dlatego zamiast się wpasowywać, chcemy aby w inności nasi uczniowie dostrzegli dar – możliwość.

NEUROPLASTYCZNOść

Jest to jedna z cech mózgu ludzkiego, która pozwala na wprowadzanie zmiany, tak aby cały system był bezpieczny. Co to oznacza w praktyce? Pomiędzy komórkami mózgowymi – czyli neuronami – powstają połączenia, które umożliwiają szybkie przeskakiwanie impulsu noszącego informację. Jeżeli dane połączenie jest często wykorzystywane – wówczas pokrywa się ono mielinizacją – co powoduje jeszcze większe przyspieszenie. Jeżeli chcemy wytworzyć nowe połączenia neuronalne – wówczas potrzeba czasu, aby komórki neuronalne mogły wytworzyć połączenie. Neuroplastyczność jest wykorzystywana na zajęciach w Home of Bears aby wprowadzać innowacje edukacyjne.

Relacja

Stanowi w Home of Bears podstawę edukacji, chcemy aby dzieci i mentorzy obdarzali się zaufaniem, aby chcieli widzieć potrzeby za strategiami, aby otwierali się na szukanie rozwiązań, uwzględniających wszyskich. Chcemy aby dzieci i młodzież czuli bezpieczeństwo i komfort na zajęciach językowych, aby wiedzieli, iż błąd jest przyjacielem, idącym krok w krok z rozwojem kompetencji językowych (i wszystkich innych). Dzięki temu, że się mylimy, wiemy co możemy jeszcze dopracować, co możemy skompensować – i wiedza ta pozwala osiągnąć spokój, zamiast paniki.

FACYLITACJA BŁędu

Chcemy aby dzieci i młodzież korzystająca z zajęć w Home of Bears wiedziała, iż błąd jest przyjacielem w procesie uczenia się. Błąd pokazuje kierunki rozwoju kompetencji językowych, daje znać o tym co jeszcze jest do nadrobienia, czy wyćwiczenia, w czym jeszcze nie mamy automatyzacji – czyli pewności działania. Błąd jest u nas doceniany i zaopiekowany – każdy człowiek jest unikatem, będzie więc w swoim tempie i czasie zdobywał kolejne umiejętności, a błąd będzie drogowskazem i pomocnikiem.

Samoregulacja

Na zajęciach z dziećmi i młodzieżą pojawiają się emocje – zarówno te związane z zaspokojonymi potrzebami, jak i te pokazujące, iż jakaś potrzeba nie została zaspokojona. W każdej z wyżej wymionach sytuacji chcemy aby nasze uczennice i uczniowie, potrafili przyjrzeć się swoim emocjom, nazwać je i zobaczyć czy taka strategia ich realizacji przyniesie efekt – i jaki on będzie. Aby mieć kompetencje w dostrzeganiu własnych stanów emocjonalnych, konieczne jest ćwiczenie samoregulacji. Na zajęciach, podczas których dzieci i młodzież mierzą się z własnymi możliwościami, zdobywają nowe umiejętności i kompetencje, o wybuchy emocji nie trudno – dlatego tak ważne jest, aby dawać dzieciom komfort i zaopiekować się tym co w nich aktualnie żywe.

MÓZG NA TAK

Jest to postawa, którą chcemy wypracowywać razem dziećmi i młodzieżą podczas kursów w Home of Bears. Polega ona na stworzeniu w sobie przestrzeni do szukania rozwiązań i patrzeniu na to co nas spotyka z perspektywy szansy. W Home of Bears postawa taka ma szerokie zastosowanie – szczególnie gdy pojawiają się niepowodzenia i coś nie składa się tak jak dzieci i młodzież sobie to zaprojektowały. Postawa mózgu na tak daje możliwość złapania dystansu, przyjrzenia się sytuacji z szerszej perspektywy, dostrzeżenie w tym co się wydarzyło możliwości – mimo, iż teraz odczuwamy dyskomfort, czy niezadowolenie – jak możemy to wykorzystać dla spełnienia naszych celów.

Entuzjazm

Entuzjazm jest elementem naturalnym, który posiada każdy człowiek na ziemi – bez względu na wiek. Jest on katalizatorem przyswajania wiedzy i umiejętności, a co za tym idzie przyczynia się w ogromnej mierze do wzrostów kompetencji w danej dziedzinie. Może być porównany do prędkości nadświetlnej. Oznacza to, iż jeżeli się pojawi i będzie skorelowany z daną dziedziną (w naszym przypadku językiem angielskim) przyniesie sukces i osiągnięcia. Entuzjazm można szybko zauważyć u dzieci w wieku przedszkolnym, które wręcz są wulkanami emocji – gdy czują radość i euforię – to czują je całym ciałem. W kolejnych latach, czasami entuzjazm odkrywamy razem z naszymi uczestnikami. Czasami jedna aktywność, czy poruszony temat aktywuje jego pokłady. My, mentorzy w Home of Bears chcemy szukać entuzjazdazmu z naszymi uczestnikami, chcemy razem z nimi o niego dbać i go pielęgnować – aby działał i pomagał młodemu człowiekowi w rozwoju kompetencji kluczowych dla niego.

wdzięczność

Jest siłą, która otwiera nowe przestrzenie w edukacji. W Home of Bears widzimy i doceniamy jej wielką siłę, dlatego używamy jej podczas zajęć na kursach językowych. Dziękowanie dzieciom i młodzieży za wykonanie danego zadania, czy danej aktywności, odwiedź na pytanie, czy zadanie pytania – gdy czegoś nie jesteśmy pewni – stanowią powód do bycia wdzięcznym i przekazania energii wdzięczności grupie. Każdy z nas chce być doceniony – docenienie stanowi jedną z uniwersalnych potrzeb ludzkich – dlatego właśnie siła jaką niesie za sobą wdzięczność jest tak ogromna, bo pociąga całe grupy do pracy – nie dla nagrody, lecz dla bycia dobrym dla siebie i innych.

życzliwość

Jest to postawa życiowa połączona z przychylnością i widzeniem człowieka za strategiami, których używa aby zaspokoić swoje potrzeby. Dodatkowo życzliwość może zmienić świat – o ile będzie używana także w stosunku do siebie. Mówiąc naszym dzieciom i naszej młodzieży czym jest życzliwość zawsze zadajemy im pytanie – a czym jest dla Ciebie łagodność dla siebie? Odpowiedzi są różne i cieszymy się, że tak jest – bo różnorodność to następny element kluczowy w drodze do zdobywania kolejnych celów i osiągnięć. Życzliwość pozwala spojrzeć na drugiego człowieka z otwartością i ciekawością, daje przestrzeń do zobaczenia i odzwierciedlenia drugiego tego co słyszymy, czy widzimy.

RUCH

W Home of Bears chcemy aby zajęcia wypełnione były różnymi aktywnościami i czynnościami. Ruch jest więc obecny w momencie zmieniających się elementów lekcji, dodatkowo jest obecny w swojej podstawowej formie – taniec, podskoki, poruszania rękami, nogami, oddech, świadomość ciała. Są to elementy niezbędne do aktywizowania kolejnych części mózgu, tworzenia nowych połączeń neuronalnych – warunkujących rozwój w danej dziedzinie.

Elementy te stanowią podstawę pracy na naszych kursach językowych. Dzieci pracują razem z mentorami, którzy pokazują im drogę, będąc w gotowości aby pomóc, bez narzucania swojego zdania, opinii czy racjonalizacji. Dzieci i młodzież uczęszczające na nasze zajęcia zwiększają własne kompetencje językowe, a także społeczne i emocjonalne. Chcemy pomagać dzieciom w szukaniu sensu i odnajdywaniu ładu, dając im autentyzm i będąc blisko.