Kursy języka angielskiego Polars

Zajęcia dla młodzieży

Zajęcia z języka angielskiego dla starszej młodzieży to między innymi kursy przygotowujące do zdania egzaminów językowych takich jak FCE lub CEA. 

Zapisz się

W dorosłość z wachlarzem kompetencji

Kursy Polars są przeznaczone dla młodzieży ze szkół średnich. Kursy te charakteryzują się eklektycznością pod kątem przyswajanych treści. Odznaczają się zbieraniem treści i ich interpretowywaniem oraz budowaniu nowych umiejętności na mocnych fundamentach podstaw gramatycznych i leksykalnych. Celem do którego zmierzają kursy Polars jest egzamin państwowy FCE oraz egzamin państwowy CAE. Młodzież korzystająca z kursów Polars przygotowuje się do samodzielnego władania językiem na wszystkich płaszczyznach – mówieniu, słuchaniu, czytaniu, pisaniu, gramatyce i leksyce. Dzięki zakorzenieniu kursów Polars w relacji i tworzeniu przestrzeni edukacyjnej tak, aby każdy miał komfort i bezpieczeństwo, akceptację i czas, młodzi ludzie uczą się języka w sposób naturalny i wykorzystują swój wrodzony entuzjazm do zdobywania nowych umiejętności i kompetencji. Brak testów po działach, a obecność ewaluacji – które w ogromnej mierze wciągają uczestników do programowania swoich osiągnieć językowych – przyczyniają się do zauważalnych efektów językowych. Młodzi ludzie bardzo chętnie przejmują odpowiedzialność za swoje umiejętności i wykorzystują to co oferują im podczas zajęć mentorki. Mapa i kompas językowy działa jak wyzwanie – dla każdego inne i o zmienionym wyglądzie. Jednocześnie jako grupa zmierzamy do jednego celu, mając na uwadze różne możliwości jego realizacji.
Otwartość i transparentność, a także wzajemne zaufanie i udzielana sobie informacja zwrotna stanowią o sukcesie kursów Polars. Mentorki pokazują młodzieży drzwi, jednak to oni sami decydują, czy chcą nimi wejść, czy jednak wolą zrobić to na własnych zasadach i znaleźć inne przejście. Wsparcie i balans, a co za tym idzie obserwacja i odzwierciedlenie miejsca w którym jest dana osoba w procesie uczenia się języka angielskiego daje możliwość skonfrontowania się z własnymi założeniami i pozwala na weryfikację dalszego działania. Informacja zwrotna jest kolejną składową kursów Polars – przekazana w sposób otwarty i z wsłuchaniem się w potrzeby nastolatka pozwala wylądować komunikatowi i nie utożsamić go z atakiem. Jest to szczególnie istotne gdy informacja którą mentorka chce przekazać jest inna niż założenie nastolatka.
Kursy Polars to zajęcia dzięki którym młodzi ludzie zdobywają pełen wachlarz kompetencji – zarówno językowych jak i emocjonalnych oraz społecznych, a także uzyskują wiedzę z realioznawstwa krajów anglojęzycznych.

Zastanawiasz się czy warto? Zdecyduj sama/sam

W XXI wieku chcemy aby młodzi ludzie odznaczali się innymi umiejętnościami i postawami życiowymi, niż te które wypracowywane były przez szkołę w wieku XIX. Wtedy liczyło się wykształcenie jak największej liczby osób, które nie będą posiadały wysokich umiejętnościami, ale które będą posłuszne i bez zadawania pytań będą wykonywać powierzone im obowiązki. Cel ten był istotny z punktu widzenia potrzeb czasów, w których idea szkoły masowej powstała – czyli rewolucja techniczno-przemysłowa. Dziś patrzymy na pokolenie młodych ludzi inaczej, chcemy wsłuchiwać się w ich potrzeby, dawać im akceptację i przestrzeń do szukania balansu w relacji ze sobą, ze światem i z innymi. Chcemy być obecni w ich świecie, wskazywać możliwości i patrzeć jakich wyborów będą dokonywać i jak sami będą decydować czy dana droga jest dla nich, czy osiągnięcie celu nastąpi w zupełnie odmienny sposób. Gdy popatrzymy na młodego człowieka – nastolatka – z perspektywy procesów dziejących się w jego mózgu, wówczas otwiera się cała nowa perspektywa patrzenia na świat z szansą i możliwością – gdzie wszystko jest w zasięgu ręki, jedyne co nas ogranicza to nasze “chcenie”. Dlatego na kursach w Home of Bears tak ważne jest zadbanie o entuzjazm i wewnętrzną motywację, która pcha człowieka do działania, motywację która pozwala osiągać cel bez bycia stłamszonym oceną, czy nagrodą. Takie działania przyczyniają się do autorozwoju i pozwalają być odpowiedzialnym za własne działania. 
W Home of Bears chcemy aby nasze uczennice i nasza młodzież wiedziała, iż to co wzmacnia w sobie, później w niej wzrasta. Co to oznacza z perspektywy rozwpoju językowego? Oznacza to, iż wsłuchanie się we własne potrzeby i umiejętność ich komunikowania tak, aby być usłyszanym i zrozumianym, stanowią podstawę sukcesu.