Kursy JĘZYKA ANGIELSKIEGO Grizzly Youngsters

Zajęcia z języka angielskiego dla dzieci w wieku 11-16 lat

W szkole języka angielskiego Home of Bears wiemy dokładnie wiemy jak prowadzić kursy językowe dla dzieci wkraczających w świat młodzieży. 

Zapisz się

Z angielskim w świat wartości

Te kursy języka angielskiego są przeznaczone dla młodszej młodzieży – klasy od 4 do 8 szkoły podstawowej. Jest to czas ogromnych zmian dziejących się w mózgach naszych podopiecznych. Jest to czas trudny z ich perspektywy, gdyż zmienia się postrzeganie siebie i swojego miejsca w społecznościach do których należymy. Zmienia się także postrzeganie świata – tego w skali mikro (mój dom, moja klasa, moja szkoła), ale także w skali makro (moje państwo, mój kontynent, mój świat). Na kursach Grizzly Youngsters dbamy o autonomię i podążamy za procesem edukacyjnym. Kompas stanowią nasi uczniowie i ich potrzeby, realizowane przy użyciu strategii akceptowanych przez wszystkich. Jest to czas mediacji i dawania przestrzeni na samorealizację i dostrzeganie tego co tak na prawdę dla nas ważne – i dlaczego. A także jak możemy zadbać o siebie w sposób bezpieczny dla innych. Dzięki byciu obecnym w życiu nastolatków, dzięki tworzeniu bezpiecznej i komfortowej relacji, dzięki dawaniu uwagi i przestrzeni – budujemy relację, która jest jasno określona pod kątem granic każdej ze stron, przy jednoczesnym akceptowaniu różnic i szukaniu takich wspólnych norm, które pozwolą na realizację określonych celów.

Czemu akurat kursy językowe Grizzly Youngsters?

W Home of Bears widzimy naszą młodsszą młodzież i akceptujemy ją taką jaką jest. Nie oceniamy i nie stawiamy ich w rankingach, dajemy im przestrzeń i czas do zwiększania własnych kompetencji. Wiemy jak ważna jest akceptacja, bo stanowi ona podstawę do uczenia się, czyli popełniania błędów i bycia dobrym dla siebie, szczególnie gdy błędy się pojawiają. Jednocześnie chcemy, aby nasza młodzież wiedziała jak ważny jest błąd z perspektywy zdobywania nowych umiejętności. Chcemy facylitować błąd, chcemy aby błąd był doceniany – a nie upatrywać w nim źródła porażki. Błąd pokazuje rozwój, błąd pokazuje co jest do kompensacji. Wchodzenie w etap nastoletni jest trudne z wielu powodów, dlatego rozwój językowych w Home of Bears jest kompatybilny z potrzebami nastolatków. Dostrzeganie ich potrzeb i kierowanie tam źródła światła daje nastolatkom informację, iż są ważni i zauważani. Ich zdanie jest istotne z punktu widzenia tworzenia procesu edukacyjnego, podążanie za młodzieżą przy jednoczesnym zmierzaniu do celu powoduje włączanie całej grupy w proces tworzenia edukacji razem. Bycia odpowiedzialnym za własne postępy, bycia świadomym miejsca w którym jestem na ścieżce edukacji językowej. Popatrzenia na siebie z perspektywy celu, do którego zmierzam i skonfrontowania tego z faktycznym miejscem w procesie. Jeżeli jestem tutaj – to co mogę zrobić, co chcę zrobić, jak chcę to zrobić, co może mi w tym pomóc… Są to pytania niezmiernie cenne z perspektywy tworzenia się motywacji wewnętrznej i dążenia do samorozwoju z czystej chęci poznania. Nasze kursy języka angielskiego Grizzly Youngsters budują ścieżkę pod postawę życiową – mózg na tak. Jest to postawa, która pozwala skonfrontować się z sytuacją problemową tak, aby widzieć w niej szansę, a nie zagrożenie. Jest to postawa, która umożliwia aktywizację przestrzeni mózgu odpowiedzialnych za nieprzechodzenie mózgu w stan obronny, ucieczki czy walki, ale pozostanie w wyższych funkcjach – w celu wypracowania strategii pomocnej w szukaniu rozwiązań.

    Podczas zajęć z języka angielskiego używamy naszych autorskich metod pracy takich jak:

    • Teaching in Empathy – jest to metoda, która pozwala spojrzeć na ucznia z jego perspektywy, poszukać potrzeb za strategiami których używa i zobaczyć co młody człowiek chce osiągnąć, jaki ma cel i jak go realizuje. Dodatkowo metoda pozwala na poznanie siebie, własnych emocji, potrzeb – umiejętności ich nazywania i rozróżniania. Młodzież ma możliwość spojrzenia na daną sytuację z innej perspektywy – poszerzonej o spojrzenie drugiej osoby. Metoda ta jest katalizatorem tworzenia się więzi i autentycznej relacji między członkami danej grupy, a ich mentorką.
    • Dynamic English – metoda bazująca na przeskakiwaniu z aktywności na aktywność – a co za tym idzie aktywizowania różnych przestrzeni mózgu tak, aby połączenia neuronalne mogły się wytworzyć w większej ilości. Metoda pozwala też na tworzenie się mielinizacji – czyli takiego wzmacniania połączeń nerwowych (już istniejących) aby impuls mógł przebiegać szybciej – i w sposób zautomatyzowany. Uwaga młodzieży nie jest już tak bardzo podatna na rozproszenia, jednak różnorodność stosowanych metod pracy jest istotna pod kątem zapamiętywania treści.
    • Metoda Złotego Podziału – jest to kolejna autorska metoda pracy stosowana na kursach Grizzly Youngsters do wprowadzania gramatyki. Metoda ta ma swoje zastosowanie na każdych zajęciach, gdyż zależy nam aby nasza młodzież operowała zagadnieniami gramatycznymi w sposób automatyczny. Aby potrafiła tworzyć każdy typ zdań – twierdzące, przeczące i pytające, chcemy aby potrafiła udzielać odpowiedzi na pytania zarówno rozstrzygnięcia jak i dopełnienia.