Nasza szkoła językowa Teddy School proponuje uczniom wiele dodatkowych aktywności w trakcie trwania roku szkolnego, podczas których zanurzenie w języku dzieje się nie na gruncie zajęć edukacyjnych, a sobotnich spotkań dedykowanych określonym tematom. 

Poza 62 (dla nowych kursantów) i 68 (dla kontynuujących kursantów) spotkań edukacyjnych proponujemy naszym uczniom sobotnie konsultacje, odbywające się w każdą sobotę – od października do czerwca. Mają one na celu pomoc uczniom, którzy  chcą coś powtórzyć lub utrwalić, oraz dla tych którzy z różnych przyczyn nie byli obecni na swoich zajęciach, więc mogą przyjść i skompensować braki. 

Zajęcia dodatkowe w Teddy School

Następne zajęcia dodatkowe to zajęcia kulturowe – podczas takich zajęć Dzieci bawią się z nami (lektorami) zanurzać się w tematyce związanej z danym świętem. Stałe elementy dodatkowe to: Urodziny Misia, zajęcia świąteczne, zajęcia walentynkowe, zajęcia wiosenne. Nowością jest noc z angielskim – w tym roku dotyczyć będzie Harrego Pottera, były dotychczas zajęcia nocne dla młodzieży – były to noce z angielskim, podczas których oglądaliśmy filmy po angielsku i prowadziliśmy dyskusje dotyczące problematycznych treści. 

Kolejnym elementem dodatkowym są konkursy organizowane przez naszą szkołę Teddy School – np. Konkurs czytelniczy, konkurs Teddy Master in reading, Teddy Master in grammar and vocabulary. 

Przygotowujmy również podczas roku szkolnego dwa przedstawienia w języku angielskim, z wyznaczoną grupą uczniów.

Myślę, że w mnogości zajęć dodatkowych każdy uczeń możne znaleźć coś dla siebie, co poza zajęciami stricte edukacyjnymi może pomóc mu w polubieniu języka obcego.