Zasadność używania przerw śródlekcyjnych i ich podstawy neurobiologiczne

Przerwy śródlekcyjne, czyli krótkie przerwy w trakcie lekcji, są stosowane na każdych zajęciach w Home of Bears, szkole języka angielskiego. Przerwy śródlekcyjne mają swoje miejsce zarówno na kursach Pandas |(czyli przedszkolnych), jak i Grizzly (szkoła podstawowa) i Polar (szkoła średnia).  Mają one na celu poprawę koncentracji, redukcję zmęczenia oraz zwiększenie efektywności nauki. Coraz więcej badań wskazuje na ich pozytywny wpływ na uczniów, zarówno z perspektywy psychologicznej, jak i neurobiologicznej.

Zobaczmy zatem jakie korzyści wypływają z regularnego stosowania przerw śródleśnych podczas zajęć z języka angielskiego.

 

I Zwiększenie koncentracji i uwagi

Przerwy śródlekcyjne, czyli zaproszenie dzieci i młodzieży do aktywności fizycznej podczas zajęć, powodują aktywizację układu nerwowego, krążenia i oddychania. Powoduje to jedynie i aż, zmiana aktywności z siedzącej na ruchową. Dodatkowo podczas przerw śródlekcyjnych w Home of Bears zapraszamy dzieci do mówienia zdań, śpiewania piosenek, czy mówienia rymowanek to w dużej mierze przekłada się na urozmaicenie zajęć i odpoczynek od wykonywanych do tej pory czynności.

II Poprawa atmosfery w klasie

Stosowanie przerw śródlekcyjnych podczas zajęć z angielskiego to również przeciwdziałanie konfliktom i zaproszenie dzieci i młodzieży do współpracy. Ćwiczenia fizyczne – takie jak wspólne odtańczenie piosenki, lub malowanie rymowanki za pomocą ruchów ciała powoduje wzmocnienie więzi między dziećmi tworzącymi grupę z angielskiego.

 III Neurobiologiczne podstawy

Podczas przerw śródlekcyjnych aktywność fizyczna wpływa na mózg w co sprzyja lepszemu uczeniu się. Ruch zwiększa przepływ krwi do mózgu, co skutkuje lepszym dotlenieniem i odżywieniem neuronów. Ruch fizyczny podczas zajęć z angielskiego przekłada się na zdolność do przyswajania nowych informacji i ich trwale zapamiętywanie.

W szkole języka angielskiego Home of Bears przerwy śródlekcyjne są istotnym elementem zajęć. Zastosowanie tych przerw opiera się na neurobiologicznej zasadzie sinusoidalności uwagi dzieci, co oznacza, że dzieci szybko się dekoncentrują i potrzebują regularnych przerw, aby odświeżyć swoją uwagę. Podczas przerw uczniowie zmieniają aktywność, co pozwala na odpoczynek i utrzymanie dynamiki zajęć. Dzięki temu dzieci są bardziej zaangażowane i z entuzjazmem uczestniczą w kolejnych etapach lekcji.

Wprowadzenie przerw śródlekcyjnych ma solidne podstawy zarówno w praktyce edukacyjnej, jak i neurobiologii. Regularne, krótkie przerwy na aktywność fizyczną mogą znacząco poprawić koncentrację, zmniejszyć zmęczenie i polepszyć atmosferę w klasie. Dzięki lepszemu dotlenieniu mózgu i stymulacji neurotrofin, uczniowie są w stanie efektywniej przyswajać nowe informacje, co przekłada się na ich sukcesy związane z podnoszeniem kompetencji językowych z zakresu posługiwania się językiem angielskim.