Rozwój jest istotny na każdej płaszczyźnie – ucznia, rodzica i nauczyciela (czyli powrót do trójpodmiotowości, lub trójpodmiotowość strikes back)