Człowiek ucząc się języka – swoje ojczyste, czy obcego – najlepiej go przyswaja, gdy jest w nim zanurzony. Oznacza to, iż uczenie się następuje w sposób automatyczny, gdy komunikaty tworzone w danym języku otaczają nas i jesteśmy w gotowości i chęci do komunikacji – co oznacza potrzebę zrozumienia i przedstawienia swojego zdania. 

Group of four classmates showing sign of ok

Jedną ze strategii bycia otoczonym językiem obcym jest zanurzenie się w świecie muzyki. Piosenki i rymowanki są środkiem do realizacji celu – jakim jest rozwój językowy i wzrost kompetencji w rozumieniu, słyszeniu, mówieniu i komunikowaniu. Piosenki dla dzieci mają określony rytm i częstotliwość powtórzeń jest na tyle duża, iż dzieci są w stanie bardzo szybko wychwytywać określone słowa poprawnie je artykułując. Dodatkowo często za określoną piosenką idzie dawka emocjonalna – co oznacza, iż dziecko po prostu lubi dany utwór muzyczny, a co za tym idzie chce ciągle go słuchać. I to w dużej mierze przekłada się na umiejętności językowe, gdyż zgodnie z 4 korkami uczenia się – następuje 1. prezentacja, 2. kodowanie, 3. utrwalanie, 4. dekodowanie. Przyjrzyjmy się tym etapom z bliska – analizując je w oparciu o wykorzystanie piosenki, czy rymowanki.

  1. Prezentowanie – jest to zazwyczaj pierwszy kontakt dziecka z danym utworem, dziecko zapamiętuje rytm, melodię, być może tańczy do piosenki, macha rękami lub klaszcze.
  2. Kodowanie – każde kolejne odtwarzanie piosenki powoduje, iż dziecko zwraca uwagę na coraz więcej szczegółów związanych z danym utworem. Poddaje analizie dźwięki, próbując je powtarzać i utrwalać – jest to moment kiedy dziecko mówi słowa “w swoim języku”. Jest to naturalny etap uczenia się języka, jest to specyficzna facylitacja dźwięków, które są nowe, nieznane, być może trudne do wymówienia. Bardzo ważne – na tym etapie – jest dbanie dziecku wparcia i życzliwości w podejmowaniu prób artykulacji nowych dźwięków, tak aby naturalna ciekawość przeistoczyła się w chęć podejmowania kolejnych wyzywań w bezpiecznej i komfortowej przestrzeni.
  3. Utrwalanie – etap to ten czas systemowego zapamiętywania – i tutaj nie ma znaczenia, czy jest to zapamiętywanie słów, zwrotów, czy czasów gramatycznych i ich konstrukcji – etap ten nie może być pominięty, gdyż wnosi on ogromną wartość do tworzenia się reprezentacji w tak zwanej pamięci trwałej. Jest to czas bardzo częstych powtórek, kiedy dziecko zaczyna śpiewać całe zwroty z piosenki całkowicie poprawnie, w określonych tempie, zgodnie z melodią z pokazywaniem i tańczenie w tym samym czasie.
  4. Dekodowanie – jest to etap podczas którego dziecko potrafi przywołać w pamięci określoną piosenkę, wyciągnąć z niej dane wyrażenie i przetłumaczyć na język ojczysty, albo użyć go do celów własnych – np w rozmowie o tym co lubi, co ma, lub co potrafi zrobić. 

Jest to ostatni z etapów przyswajania wiedzy i uczenia się w sposób trwały.

Dodatkowo, warto pamiętać o tym, iż jeżeli oddziaływania będą się odbywały polisensorycznie – co oznacza wielozmysłowoś – z wykorzystaniem: ruchu, uważności, korzystania z pomocy wizualnych – wówczas proces ten będzie przebiegał w jeszcze bardziej naturalny ch warunkach, zgodnie z zasadami uczenia się mózgu i tworzenia się nowych połączeń neuronalnych.

Jeżeli zainteresowały Cię treści zawarte w powyższym artykule, zapraszamy Cię do zakupu kart pracy oraz kart do memory do piosenki o wartości 30zł. Aby uzyskać link do piosenki, a także materiały dydaktyczne, napisz do nas na maila biuro@homeofbears.pl.