Dla Kogo Są Kursy Języka Angielskiego w Home Of Bears

Home of Bears to szkoła języka angielskiego, która istnieje na rynku już 15 lat. Jesteśmy dla Was w 3 lokalizacjach – Gliwice/Łabędyul. Przyszowska 67, Gliwice/Żerniki ul. Elsnera 23 oraz Żory al. Zjednoczonej Europy 29. Co roku zapraszamy do naszej szkoły nowe dzieci i nową młodzież – tak aby każdy mógł doświadczyć inności edukacyjnej.

Nasza szkoła języka angielskiego oferuje kursy języka angielskiego przeznaczone dla dzieci w następujących przedziałach wiekowych:

I. Przedszkolaki – Kursy Pandas – zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w wymiarze 30 minut. Podczas zajęć dzieci pracują razem z mentorką na dywanie, wykonując szereg określonych czynności zapraszających uczenie się angielskiego w sposób naturalny i różnorodny. Podczas zajęć dzieci przedszkolne: uczą się pełnych konstrukcji zdaniowych, śpiewają piosenki, mówią rymowanki, wykonują szereg zadań, których celem jest zapamiętanie, utrwalenie i przećwiczenie określonych elementów gramatyczno-leksykalnych. Zajęcia dla dzieci przedszkolnych są zbudowane tak, aby uwaga dzieci była skupiana, na wykonywanych aktywnościach. Nasze przedszkolaki pracują w oparciu o nasze własne materiały edukacyjne, na które składają się: 

 • książeczki o Pandzie
 • karty obrazkowe
 • karty słowa
 • karty cienie
 • karty pracy wykonywane na podsumowanie działu. 

Rodzice otrzymują podsumowanie miesięczne każdego działu, dzięki czemu możliwe jest utrwalanie słownictwa, konstrukcji, piosenek i rymowanek – jeżeli tylko dziecko wyraża taką chęć. Dodatkowo możliwe jest zakupienie każdej książeczki, która jest wykorzystywana podczas zajęć – co stanowi doskonałe uzupełnienie powtarzania i utrwalania treści oraz zakorzeniania się nowych umiejętności. Podczas tworzenia kursów, które są zbudowane na opowieściach przyświecała nam idea propagowana przez Polską Fundację -Cała Polska Czyta Dzieciom. A co za tym idzie – wykorzystywanie angielskiego również do wprowadzania go do codziennych rytuałów rodzinnych. Nasze kursy Pandas, przyczyniają się również do tworzenia więzi rodzinnych –  bo dzieci i rodzice spędzają czas razem podążając za opowieścią, dzięki czemu dają sobie to co najcenniejsze, czyli wspólny czas.

I. Klasy 1-3 – kursy Grizzly Cubs – są to zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku młodszym szkolnym, czyli od 7 do 10 lat. Zajęcia są prowadzone dwa razy w tygodniu w wymiarze 60 minut. Lekcje są prowadzone w oparciu o 5 stopniowy schemat zapamiętywania wiedzy i umiejętności. Kolejne kroki, które są realizowane na zajęciach w miesięcznym cyklu odpowiadają za:

 • podawanie – czyli prezentowanie nowych treści gramatyczno-leksykalnych, tak aby dzieci i młodzież miały możliwość zapoznać się z nowym problemem, który przed nimi stoi. Podczas zajęć mentorki pokazują dzieciom nowe słówka, wprowadzają nowe zdania, zapraszają do pokazywania i zapamiętywania nowych wiadomości.
 • kodowanie – są to zajęcia, których celem jest zapamiętywanie prezentowanych treści,  tak aby stworzyła się w głowach reprezentacja tych wiadomości. Ten krok jest mocno związany z funkcją naszego mózgu – która nazywa się “MAPOWANIE”, czyli takie zakorzenienie określonych treści, iż człowiek jest w stanie dosłownie (i w przenośni) sięgnąć do określonej szufladki, gdzie schowana jest dana wiedza i wykorzystać ją wtedy kiedy potrzebuje.
 • utrwalanie – podczas zajęć, które spełniają tę funkcję, są lekcje których głównym celem jest zapraszanie dzieci i młodzieży do aktywnego wykorzystywania zdobytych wiadomości i umiejętności. Są to zajęcia kiedy dzieci wykorzystują zdobyte wiadomości i umiejętności.
 • dekodowanie – są to zajęcia, podczas których dzieci posługują się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w sposób swobodny. Mentorka zadaje pytania, a dzieci udzielają odpowiedzi używając pełnych zdań. Dzieci w pełni rozumieją co mówią i potrafią z mnogości zdań wybrać te które są adekwatne do danego pytania.

III. Klasy 4-6 – kursy Grizzly Youngsters – są to zajęcia przeznaczone dla młodszej młodzieży. Lekcje są przepełnione różnorodnością aktywności i zadań. Nasza młodzież pracuje ucząc się w ruchu. Energia Dynamic English jest nieustannie wykorzystywana podczas lekcji z młodsza młodzieżą, gdyż nasze ciało pamięta najlepiej. I tak podczas lekcji:

 • mówimy
 • piszemy
 • czytamy
 • słuchamy
 • wykonujemy projekty
 • tańczymy
 • gramy w gry planszowe  z wykorzystaniem słownictwa
 • zanurzamy się w relacji
 • budujemy kompetencje językowe rozwijając motywację wewnętrzną

Nasze zajęcia Grizzly Youngsters to zajęcia, podczas których młodzież zdobywa kolejne umiejętności gramatyczno-leksykalne właściwie mimochodem, nie wiedząc, że tak wiele uczy się na zajęciach. Dodatkowo, na każdych zajęciach językowych oswajamy emocje i pracujemy wykorzystując energię procesów grupowych. Dzięki temu dbamy o bezpieczną przestrzeń, w której pracuje nasza młodzież. Błąd nie jest stygmatyzowany, lecz przyjmowany – a to w ogromnej mierze przekłada się na wzrost motywacji i chęci do dalszej pracy.

IV. Klasy 7 i wyżej – kursy Polars – podczas kursów języka angielskiego przeznaczonych dla młodzieży pracujemy na fali wcześniejszych lat pracy i entuzjazmu. Tak! Nasza młodzież wykazuje entuzjam związany z dalszym zdobywaniem wiedzy z języka angielskiego. Kolejne lata nauki to budowanie kompetencji językowych i rozbudowywanie ich tak, umiejętności naszej młodzieży wzrastały w sposób naturalny i harmonijny. Widzimy, że nasza młodzież (czyli dzieci, które rosły razem z nami – począwszy od kursów Pandas) jest gotowa do dalszego rozwoju językowego – dlatego, że chce. Nasza młodzież przygotowuje się do egzaminów państwowych FCE i CAE. A do egzaminów, które funduje system edukacyjny nasze kursantki i nasi kursanci są gotowi z dwuletnim wyprzedzeniem. Nasza tajemnica pracy z młodzieżą to akceptacja, widzenie w sobie ludzi oraz tworzenie przestrzeni bycia wziętym pod uwagę. U nas – jedynej na rynku szkole językowej – to nie oceny są najważniejsze, a człowiek i jego postęp. Postęp mierzony umiejętnościami, a nie ocenami.

Dlatego nasza młodzież osiąga taki poziom umiejętności, a gdy nawet przestaje uczęszczać na zajęcia, to rozwój językowy cały czas się dzieje – poprzez samodzielne doskonalenie oraz samorozwój. 

Home of Bears to szkoła języka angielskiego, która zaprasza i łączy ludzi chcących widzieć edukację inaczej. Chcących widzieć edukację językową jako proces, jako przygodę, jako wyzwanie w bezpiecznych warunkach.

Jeżeli to jest właśnie to czego szukasz dla swojego dziecka, to zapraszamy Cię do naszej społeczności.

Zapraszamy do naszych 3 lokalizacji – Gliwice/Łabędy u. Przyszowska 67, Gliwice/Żerniki ul. Elsnera 23 oraz Żory al. Zjednoczonej Europy 29.

Zapisz swoje dziecko do końca maja i odbierz specjalną zniżkę w wysokości 50 zł! 

Nie zwlekaj i zapisz się już dziś i miej pewność, iż Twoje miejsce będzie zarezerwowane.